Privacy statement

Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw afspraken hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom. Dit document dient als voorbeeld. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Akkerlanen Waalwijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Akkerlanen Waalwijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Akkerlanen Waalwijk verstrekt. Akkerlanen Waalwijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Akkerlanen Waalwijk gegevens nodig heeft
Akkerlanen Waalwijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Akkerlanen Waalwijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Akkerlanen Waalwijk gegevens bewaart
Akkerlanen Waalwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Akkerlanen Waalwijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Akkerlanen Waalwijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Akkerlanen Waalwijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Akkerlanen Waalwijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Akkerlanen Waalwijk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Akkerlanen Waalwijk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Akkerlanen Waalwijk heeft hier geen invloed op.

Akkerlanen Waalwijk heeft Google geen toestemming gegeven om via Akkerlanen Waalwijk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. Akkerlanen Waalwijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Akkerlanen Waalwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Akkerlanen Waalwijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Akkerlanen Waalwijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Akkerlanen Waalwijk op via ons contactformulier info@akkerlanen-waalwijk.nl. https://www.akkerlanen-waalwijk.nl/ is een website van Akkerlanen Waalwijk. Akkerlanen Waalwijk is als volgt te bereiken:

Postadres:

Akkerlanen Waalwijk
Professor Cobbenhagenlaan 101
5037 DB Tilburg

naar boven