Bestemmingsplan Akkerlanen

Begin juli jl. stelde de gemeenteraad van Waalwijk het bestemmingsplan Akkerlanen vast. Het vastgestelde bestemmingsplan lag van 27 augustus t/m 8 oktober 2020 ter inzage. Inmiddels is bekend dat er beroep is aangetekend. Dit betekent dat de Raad van State de zaak inhoudelijk zal behandelen en een rechterlijke uitspraak gaat doen. 

Totdat de Raad van State een uitspraak doet, kan niet worden gestart met het bouwrijp maken van de grond of het afgeven van omgevingsvergunningen. De Raad van State moet in beginsel binnen zes maanden uitspraak doen.

Waalborgh Bouwontwikkeling gaat voor de zekerheid wel door met haar voorbereidingen, zodat -indien de bezwaren door de Raad van State ongegrond worden verklaard-, de bouwrijp werkzaamheden en de verkoop van de eerste fase van de kavels en woningen snel kunnen starten.

naar boven