Locatie

Het plangebied Akkerlanen bevindt zich ten noorden van het Hoefsven. Het Hoefsven ligt aan de oostelijke grens van Waalwijk, aan de voet van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Het gebied ligt op de overgang van zandgronden (hoog) naar veengebied (laag). Het historische slagenlandschap is nog herkenbaar in de langgerekte weilanden van de Akkerlanen, hoewel de kenmerkende sloten en elzensingels hier ontbreken.

Het Hoefsven

Het Hoefsven dankt zijn naam aan het Hoefswiel, een laagte die waarschijnlijk ontstaan is bij de doorbraak van de Meerdijk in 1651. Eén doorbraak in een reeks van watersnoodrampen in de 17e eeuw, dat nu nog herkenbaar is aan de verschillende waterplassen in en rondom het Hoefsven. In de directe omgeving van het plangebied is de invloed van het water nog zichtbaar in de laagte van het ‘Helleke’, een langgerekt bosperceel met een drietal plassen, aan de oostzijde van het historische Postpad. Dit pad is een onverharde landweg tussen de Vijverlaan en Drunenseweg, en vroeger onderdeel van de postverbinding tussen Baardwijk en het Zuiden.

Het huidige Hoefsvengebied wordt gekarakteriseerd door een afwisseling van weidsheid van waterplassen en besloten bos. Hierbij is veel ruimte voor recreatie: de surfvijver en het overdekt zwembad aan de oostzijde van het plangebied, het hertenkamp aan de zuidzijde en even verderop een speeltuin, speelweides en een bosbadven, die het gebied een openbaar karakter geven. Het plangebied Akkerlanen wordt juist gekenmerkt door een sterk isolement. Het Postpad is de enige doorsnijding van het gebied dat voornamelijk bestaat uit langgerekte weilanden met gras en grazende paarden. Het plangebied wordt verder omsloten door sportpark Olympia (noordzijde) en woonwijk Groenewoud (westzijde).

naar boven