Serieuze interesse?

Verkoop procedure

Na ontvangst van de verkoopinformatie heeft u ca. 4 weken de tijd om uw voorkeur(en) voor een woning of kavel door te geven.

Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Op zaterdag 14 augustus om 18.00 uur sluit de inschrijving.

Aan de hand van de ontvangen inschrijvingen zal de toewijzing plaatsvinden. Indien meerdere kandidaten een voorkeur voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven, zullen wij toewijzen op basis van loting c.q. gunning. Deze loting zal op 20 augustus plaats vinden.

Wanneer er een woning of kavel voor u beschikbaar komt, informeren we u zo snel mogelijk telefonisch en sturen een bevestiging van de verstrekte optie per e-mail. Ook als er geen woning of kavel beschikbaar is, laten we u dat ook weten.

Vanaf 30 augustus wordt u binnen 2 weken door de makelaar benaderd voor een afspraak om de koopprocedure te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Hierna hebben alle kandidaat-kopers tot aan 1 oktober 2021 een optie op de betreffende woning of kavel. Na afloop van deze termijn dient u aan te geven of u tot aankoop over wenst te gaan of van de optie afziet.

Mochten er na het verlopen van de optietermijn nog woningen of kavels beschikbaar komen, dan zullen we die opnieuw toewijzen en nemen contact met u op indien de situatie zich positief voor u ontwikkelt.

Meer informatie
Mocht je na ontvangst van de verkoopinformatie nog specifieke vragen hebben die van invloed zijn op de keuze van je woning of kavel, dan kun je hier contact met ons opnemen