Natuur en Wonen geheel in balans

Akkerlanen

Als het aan de gemeente ligt staat er over enkele jaren op een steenworp afstand van het Hoefsvengebied een nieuwe woonwijk: Akkerlanen. In de ruim opgezette wijk met veel groen en water verrijzen straks ruim 200 woningen. Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. zal verantwoordelijk zijn voor de bouw van rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, semi-bungalows, patiowoningen en appartementen. Maar er is ook ruimte voor particuliere bouw op nog uit te geven bouwkavels voor vrijstaande woningen én voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen.

Definitief ontwerp

In juli 2017 stemde de gemeenteraad in met een stedenbouwkundig schetsontwerp voor Akkerlanen. Dit schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een definitief ontwerp, behorende bij het (voorontwerp) bestemmingsplan. T.o.v. het vorige gepresenteerde ontwerp is de hoofdentree naar het plan iets naar het noorden verlegd, waardoor men ruim uitzicht heeft op de ‘watervingers’. De verkaveling van de vrijstaande woningen parallel aan de Akkerlaan is hierdoor ook enigszins gewijzigd. Aan de Vijverlaan is ook een brede groenstrook toegevoegd.

 

Duurzaamheid

Conform de huidige wetgeving wordt in Akkerlanen geen gasnet meer aangelegd. Wellicht dat een warmtenet een geschikt alternatief kan zijn. Samen met een adviesbureau is onderzocht of het mogelijk is om daarbij in de zomermaanden warmte te winnen uit het oppervlaktewater van de surfplas (thermische energie uit oppervlaktewater, TEO). Deze warmte wordt opgeslagen in de bodem (WKO) om in de winter gebruikt te worden. Het onderzoek wijst uit dat een dergelijk systeem technisch en energetisch haalbaar is. Ook heeft het positieve effecten op flora & fauna en gezondheid (o.a. vanwege het vergroten van de doorstroming in de surfplas). Sprake is echter ook van een onrendabele top. Gekeken wordt nog naar mogelijkheden om deze terug te brengen. Alternatief voor een collectief warmtenet is dat woningen uitgerust worden met individuele warmtepompen.

Er wordt ook gekeken naar andere duurzaamheidsmaatregelen. Zo kiezen we er voor om hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en alleen bij extreme regenval water af te voeren naar het oppervlaktewater. Verder zullen in Akkerlanen enkele zonnebomen en/of mini windturbines geplaatst worden. Deze leveren energie voor voorzieningen in de openbare ruimte, zoals pompen of verlichting. Ook worden alle woningen met een eigen inrit voorbereid op het eenvoudig aanbrengen van een oplaadpunt voor een elektrische auto. Bij rijwoningen worden in de directe nabijheid openbare laadpunten geplaatst. Bij het inrichten van de openbare ruimte zal verder extra aandacht worden besteed aan biodiversiteit.

Systeemconcept (winter en zomer)

De duurzame collectieve warmte- en koudevoorziening met WKO en TEO:

  • WKO + TEO systeem;
  • warmtelevering vanuit het oppervlaktewater middels een warmtewisselaar;
  • collectief warmte- en koudenet 4-pijps systeem;
  • warmtenet: 40/25 ° C;
  • koudenet: brontemperatuur -10/20 ° C;
  • centrale water-/waterwarmtepomp voor ruimteverwarming;
  • individuele boosterwarmtepomp (BWP) met een buffervat voor levering warm tapwater.

Bestemmingsplan

Vanaf donderdag 25 april (week 17) is het voorontwerp bestemmingsplan Akkerlanen gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder zijn/haar reactie op het plan kenbaar maken. 

Op maandag 13 mei 2019 heeft de gemeente en Waalborgh een inloopavond georganiseerd. Eenieder was deze avond tussen 19:00 en 21:00 van harte welkom in het Mandemakersstadion om kennis te nemen van de plannen en hierover van gedachten te wisselen met de gemeente en Waalborgh. Naast de informatie over het bestemmingsplan konden de bezoekers de macquette van het gehele plan Akkerlanen en de overzichtstekeningen waar alle woningtypes gerealiseerd gaan worden bekijken. Deze inloopavond is zeer druk bezocht met vele enthousiaste reacties. 

Na verwerking van de ingekomen reacties wordt het ontwerp bestemmingsplan in week 34 ter inzage gelegd worden. Afhankelijk van eventueel ingekomen zienswijzen, verwachten wij het bestemmingsplan begin 2020, samen met een beeldkwaliteitsplan, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden.

naar boven