Groen licht voor woonwijk Akkerlanen

Goed bericht: de woonwijk Akkerlanen in Waalwijk kan in ontwikkeling! Dat besloot de Waalwijkse gemeenteraad op 2 juli jl. door het bestemmingsplan en het exploitatieplan Akkerlanen goed te keuren.

Voorbereiding
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt medio augustus 6 weken ter visie gelegd. Daarna is het afwachten of er nog mogelijke bezwaren komen op het bestemmingsplan. Deze zullen dan door de Raad van State worden beoordeeld. Echter de tijdstermijn waarop de definitieve beslissing hierin valt, is onzeker. Het plan komt daarmee in de voorbereidende fase. Waalborgh Bouwontwikkeling v.o.f. heeft de plannen voor het bouw- en woonrijp maken nagenoeg gereed en zal binnenkort beginnen met de ontwikkeling van de woningen.

Zodra er meer informatie bekend is over de woningen in de eerste fase (o.a. ontwerp, plattegrond en oppervlaktes van de woningen en bouwkavels) ontvangt u als nieuwsbriefabonnee hiervan als eerste bericht.

Dat geldt ook voor de start van de verkoop van zowel de door Waalborgh te realiseren woningen als de uit te geven kavels voor particuliere bouw. Zodra deze datum bekend is, worden de nieuwsbrief abonnees hierover als eerste geïnformeerd. Dan zijn ook de verkoopprijzen bekend en kunt u zich inschrijven voor de woning of kavel van uw voorkeur.

Akkerlanen
De nieuwe duurzame woonwijk zal uit ongeveer 210 woningen bestaan, met veel groen en water. Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van 155 woningen, variërend van rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, semi-bungalows, patiowoningen en appartementen. Maar er is ook ruimte voor particuliere bouw op 39 bouwkavels en 12-16 woningen voor collectief particulier ondernemerschap (CPO) door ouderen. Het gebied ligt tussen de Vijverlaan, de Akkerlaan en de Drunenseweg.

In het vierde kwartaal van dit jaar verwachten wij met meer informatie te kunnen komen.

naar boven